Tutkittua tietoa Onnenkieli Oy:stä

PRO GRADU- TUTKIELMA

Tekijä: Anna-Kaisa Jokipohja
Tutkielman nimi: Eleet osana suggestopedista S2-luokkahuonevuorovaikutusta
Tutkielman hyväksymispäivämäärä: 3.7.2017

PRO GRADU- TUTKIELMA

Tekijä: BLOM, REGINA
Tutkielman nimi: Eleet kieliopin opettamisen ja oppimisen apuna suggestopedisessa S2-aikuisopetuksessa.
Tutkielman hyväksymispäivämäärä: huhtikuu 2008

PRO GRADU- TUTKIELMA

Tekijä: MIIKKULAINEN, TIINA

Tutkielman nimi: "Hauskat asiat ovat helpommin oppia kuin tylsiä asioita"
DRAAMAN KEINOT SUGGESTOPEDISESSA S2-OPETUKSESSA
Tutkielman hyväksymispäivämäärä: 10.10.2006

PRO GRADU- TUTKIELMA

Tekijä: TOIVANEN, PÄIVIKKI
Tutkielman nimi: Oppijan puheen korjaaminen suggestopedisessa maahanmuuttajaopetuksessa.
Tutkielman hyväksymispäivämäärä: 25.9.2000