Tietosuoja Onnenkieli Oy:ssä

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) ja kansallista lainsäädäntöä. Keräämme henkilötietoja vain perustellusti: opiskeluun, kurssien suorittamiseen, viestintään, asiakassuhteen ylläpitämiseen tai erikseen mainittuun, tiettyyn käyttötarkoitukseen. Käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä ei säilytä henkilötietoja kauemmin kuin on tarpeen ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

Tietopyynnöt ja tietojen korjaus

Tietojen luovuttaminen

Evästeet

Linkitykset kolmansien osapuolten palveluihin

Suoramarkkinointi ja -mainonta

Uutiskirjeet ja kurssi-infot

Viestintä- ja markkinointitarkoituksissa lähetämme postia asiakkailla, jotka ovat antaneet suostumuksensa postituslistalla oloon. Heistä tallennetaan nämä henkilötiedot:

Käyttäjäryhmätiedot ja tarkemmat tiedot järjestelmistä löytyvät

  1. Opiskelijat
  2. Yhteistyökumppanit
  3. Asiakkaat
  4. Henkilöstö

1. Opiskelijat

Huom! Kaikkien opiskelijoiden tietoja ei ole kaikissa järjestelmissä.

Opiskelijatiedot:

Henkilökohtaistamissuunnitelmaan ja koulutuksen suorittamiseen liittyvät henkilötiedot:

Opetusalusta

Oppimisalusta ja seurantajärjestelmä, johon opiskelijat tallentavat tietoja oppimisen edistymisestä ja palauttavat tehtäviä. Järjestelmä sisältää seuraavat henkilötiedot:

Palautekyselyillä tehdään erilaisia koulutuksiin ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä kyselyitä. Järjestelmä sisältää seuraavat henkilötiedot:

Tapaturmavakuutustiedot

Arkisto vakuutusyhtiölle tehtävistä opiskelijatapaturmista. Arkisto sisältää seuraavat henkilötiedot:

2. Yhteistyökumppanit

Mm. Google Forms -kyselyillä tehdään erilaisia koulutuksiin ja tapahtumiin liittyviä kyselyitä. Järjestelmä sisältää seuraavat henkilötiedot:

3. Asiakkaat

Keräämme asiakastietoa koulutuksiin osallistumista, tiedottamista ja laskuttamista varten. Kaikkia tietoja ei kerätä kaikilta asiakkailta. Keräämme seuraavia henkilötietoja:

4. Henkilöstö

Henkilökunnan henkilötietoja sisältävät järjestelmät, mm. palkkahallinnon, matkalaskujen ja työajanseurannan Netvisor:

Lakisääteiset ja vapaaehtoiset vakuutukset sekä työterveys