Suggestopedinen menetelmä

Onnenkieli-kielikoulussa käytetään kokonaisvaltaista suggestopedistä opetusmenetelmää, joka tähtää oppijan koko persoonan aktiiviseen, iloiseen ja vapautuneeseen työskentelyyn omien edellytyksiensä mukaisesti itseään kehittäen. Suggestologisen pedagogiikan perustaja on bulgarialainen lääketieteen professori Georgi Lozanov, joka 1960-luvulta lähtien on painottanut myönteisten tunteiden vahvistamista oppimisessa ja opetuksessa. Metodin hyvät tulokset perustuvat opiskelijan iloiseen ja aktiiviseen olotilaan tunnilla, jolloin aivojen käyttämättömiä voimavaroja alitajunnasta voidaan hyödyntää tehokkaammin.

Onnenkieli-kielikoulussa käytetty opetusmenetelmä perustuu akateemikko Galina Kitaigorodskajan metodiin. Suomen kielen opetuksessa käyttämämme koulun perustajan Önne Kankaisen laatima opetusmateriaali Kieli on elämää!, joka on laadittu funktionalistisella kokonaisvaltaisella periaatteella. Opetus- ja opiskeluprosessi toteutetaan vuorovaikutuksessa, jonka tavoitteena on selviytyminen erilaisista arki- ja työelämäntilanteista sekä suullisesti että kirjallisesti.